Centar za socijalni rad dostupan 24 sata

Centar za socijalni rad izvršio je preraspodelu radnog vremna za svoje zaposlene i od 1. juna…