Predlog budžeta opštine Gornji Milanovac za 2020. godinu 1,6 milijardi dinara

Planirani budžet opštine Gornji Milanovac za 2020. godine je 1.592.465.000 dinara.

„Prilikom izrade budžeta za 2020. godinu pridržavali smo se smernica i uputstava za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti“, rekao je Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac.

Izmenom Zakona o budžetskom sistemu, predviđeno je da će se u 2020 godini povećati plate za korisnike budžetskih sredstava i to:

 • za korisnike sredstava budžeta lokalne vlasti 8%;
 • za ustanove za kulturu 10%;
 • za predškolske ustanove 9%;
 • za ustanove socijalne zaštite 9%;
 • za zdravstvene ustanove;
 • doktoru medicine i doktoru stomatologije 10%;
 • medicinskim sestrama i zdravstvenom tehničaru 15%;
 • ostalim zaposlenima, odn.nemedicinskom osoblju 8%.

„Naime, ova povećanja zarada, krenula su sa mesecom novembrom, a mi smo ga kalkulisali za budžet u 2020. godini. Planirani budžet za narednu godinu je 1.592.465.000 dinara. Sastoji se iz planiranih prihoda i primanja od 1.425.265.000, kredita 150.000.000. To je kredit koji smo već uzeli u 2019. godini, nismo ga u potpunosti realizovali, već se to planira do kraja juna 2020. godine, kao i iz planiranih prihoda iz sopstvenih sredstava u iznosu od 17.200.000. Najznačajniji prihodi su od poreza na zarade i oni iznose 606.965.000 dinara i meni je drago se oni iz godine u godinu povećavaju što znači veću privrednu aktivnost i veći broj zaposlenih“, istakao je Kovačević.

Oko 25% budžeta ili 392.965.000 dinara, uspeli smo da odvojimo za najznačajnije kapitalne investicije. Kada pričamo o putnoj infrastrukturi, planirani iznos je 276.600.000 dinara i to: za održavanje putne infrastrukture planirano je 160.600.000, zatim za asfaltiranje nekategorisanih puteva 58 miliona, za asfaltiranje lokalnih 40 miliona, a za održavanje nekategorisanih i lokalnih puteva zajedno 21.700.000 dinara. Nastavljamo za započetim planom 2019. godine i ulazimo u rekonstrukciju ulice Vuka Karadžića, gde smo uspeli da završimo kompletnu dokumentaciju. Budžetom je za konačan završetak ulice planirano 40 miliona dinara, tako da ćemo uskoro dobiti ulicu u punom profilu od Železničke ka Tehničkoj školi i izlasku na put za Takovo.

Dejan Kovacevic foto
Dejan Kovačević, Foto: moravicki.rs

Za ulicu Miše Lazića, koja ide od glavne ka bivšem stočnom pijacu, urađena je projektna dokumentacija i eksproprijacija i 10.600.000 dinara će koštati njeno proširenje, odnosno rekonstrukcija, kako bi se saobraćaj nesmetano odvijao u oba pravca.

Planirane su rekonstrukcije ulice Branka Radičevića, izgradnja priključka iz ulice Rada Končara u Trušovu, rekonstrukcija levog i desnog kraka Cvijićeve ulice. Nastavljamo rekonstrukciju ulice Dragiše Nikolića, pešačke staze ka Metalcu, zatim rehabilitaciju ulice Ilije Birčanina, dela Železničke, ulice Rada Končara, Solunskog fronta i ulice Tihomira Matijevića.

Za ostale kapitalne investicije, planirano je 132.250.000 dinara i mi smo iduće godine planirali da uđemo u izgradnju dva velika građevinska objekta. Jedan je svakako zatvoreni bazen u Gornjem Milanovcu, a drugi je izgradnja otvorenog bazena na Rudniku, koji će sa budućim vizitorskim centrom, za koji smo već obezbedili sredstva, umnogome oživeti Rudnik i njegov turistički potencijal.

Rekonstrukcija objekta PU „Sunce“ broj 1 i tu mislim na rekonstrukciju prostora kuhinje, koja će biti premeštena u Drugu osnovnu školu i za te potrebe  biće izdvojeno 4.500.000 dinara. Tako bismo proširili prostor i od kuhinje napravili nove tri sobe za boravak još osamdesetoro dece. Izgradnjom Aneksa vrtića kod bivše konfekcije „Rudnik“ omogućiće se smeštaj za 250 dece, a sredstva za tu namenu obezbeđena su iz Budžeta Republike Srbije.

opštinsko veće gornji milanovac
Foto: moravicki.rs

Planirali smo i potpunu rekonstrukciju Četvrte osnovne škole. Naime, imamo rešenje Vlade Republike Srbije da uđemo u kompletnu rekonkstrukciju i dogradnju Četvrte osnovne škole. Pominje se izgradnja dečjeg bazena, ukoliko prostorni kapacitet to bude dopuštao. Naša obaveza sastoji se u izradi projektne dokumentacije i za tu namenu izdvojili smo 5 miliona dinara.

Predvideli smo da završimo izgradnju buster stanice i bazena u Brđanima, i za  te investicije planirano  je 4 miliona dinara, kako bi potrošači svih visinskih zona mogli da dobiju vodu.

Proširićemo gradsko groblje sa subvencijama iz lokalnog budžeta od dva i po miliona dinara, a za kapitalno održavanje deponije, budući da svake dve godine ulažemo u proširenje kapaciteta deponije, odvojili smo 2.800.000 dinara.

Za pribavljanje zemljišta u javnu svojinu planirano je 20 miliona dinara i taj novac će se koristiti za kapitalne stvari, a za projektnu dokumentaciju predviđeno je 16,5 miliona dinara.

Smatram da je pozicija koja se odnosi na projektnu dokumentaciju najznačajnija, jer ćemo kao država Srbija imati na raspolaganju 10,5 miliona evra investicionog fonda i na lokalnim samoupravama je da rade na izradi tehničke i projektne dokumentacije i ko bude te projekte kvalitetno i pre završavao taj će dobiti više novca iz državnog fonda. Mi ćemo se truditi da za opštinu Gornji Milanovac obezbedimo što više sredstava iz tog fonda.

Obaveštavam Vas da smo prošle nedelje dobili Zaključak od Kancelarije za javna ulaganja i da su nam odobrena srestva u iznosu od oko 250 miliona dinara za završetak vodovoda Rzav ka Rudniku.

Mi ćemo pored završetka vodovoda ka Rudniku, deo odobrenih sredstava, iskoristiti za zamenu dotrajale instalacije u gradu i za digitalizaciju bazena, kako bi mogli sve bazene na teritoriji opštine da motrimo iz jednog centra.

Radićemo i projekte kanalizacije za deo ulice Stanimira Ralovića i ulice Vojvode Bojovića. Kao i ove godine, pokušaćemo i naredne da na najbolji način, zajedno sa našim sugrađanima, radimo na energetskoj efikasnosti zgrada za kolektivno stanovanje i u tu svrhu opredeljeno je 4 miliona dinara bespovratnog sufinansiranja.

Na poziciji lokalno ekonomskog razvoja planirali smo 15 miliona dinara za smanjenje nezaposlenosti na teritoriji naše opštine. Prošle godine, zahvaljujući ovoj meri, zaposleno je 50 naših sugrađana i otvoreno ukupno 24 nove, preduzetničke radnje.

Pozicija razvoja poljoprivrede, kao što sam najavio ranije, za 2020. godinu biće uvećena za 10 posto u odnosu na 2019. godinu. To znači da ćemo na toj poziciji imati na raspolaganju 55 miliona dinara.

Želim da Vas obavestim da smo ove godine potpisali ugovore sa 1.036 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji su koristili neke od subvencija iz lokalnog budžeta.

Planirana sredstva za komunalne delatnosti u 2020. godini iznose 86.750.000 dinara. Od ovih sredstava 20 miliona dinara koristiće se za upravljanje i održavanje javne rasvete u dužini od 85,5 km ulica i saobraćajnica. To nedvosmisleno govori da svake godine radimo na proširenju zona koje će biti osvetljene.

36,5 miliona je planirano za održavanje javnih i zelenih površina kojih na našoj teritoriji ima u površini od 333.308 m2. Za održavanje čistoće javnih površina u gradu određeno je 12 miliona, a za zoohigijenu 4.100.000 dinara.

Za 2020. godinu u cilju zaštite životne sredine planirano je 35.650.000 dinara. Opština u tu svrhu, kao i prošlih godina, izdvaja značajna sredstva.

Planirana sredstva za PU „Sunce“ su 202.050.000 dinara. U 2019. godini ta sredstva iznosila su oko 185 miliona dinara, a najveće učešće za ovo povećanje u budžetu je svakako povećanje zarada.

Što se tiče osnovnog obrazovanja planirana sredstva iznose 94 miliona i takođe su veća od onih u 2019. godini. Za funkcionisanje srednjih škola predviđeno je 39 miliona dinara i ova sredstva su uvećeana zbog uvođenja besplatnog prevoza za sve učenike srednjih škola.

U domenu socijalne i dečije zaštite opredeljeno je 145.330.000 dinara i na ova sredstva se uvek obraća posebna pažnja prilikom planiranja budžeta. Ovaj planirani iznos, sastoji se iz:

 • jednokratne novčane i drugih oblika pomoći 13.110.000 dinara (750 korisnika iz 2019.)
 • subvencionisanog prevoza penzionera i svih drugih korisnika obuhvaćenih skupštinskom odlukom 41.760.000 dinara (2146 pezionera naše opštine su korisnici)
 • podrške realizaciji programa Crvenog krsta 5.240.000 dinara
 • podrške deci i porodici sa decom 18.490.000 dinara
 • podrške rađanju i roditeljstvu 25.400.000 dinara
 • pomoć u kući starim licima 14.650.000 dinara za 147 korisnika
 • podrške vantelesnoj oplodnji 1.800.000 dinara
 • učeničke i studentske stipendije 8.000.000. dinara
 • finansijske podrške izbeglim i raseljim licima 1.880.000 dinara

Mi smo dobili novac od Švajcarske vlade kao druga opština u Srbiji po kvalitetu sprovedene reforme poreza na imovinu u iznosu od 300.000 franaka. Odobren nam je projekat koji su podržali naši sugrađani, posle javnog uvida u nekoliko projekata. Glasanjem smo dobili da ta sredstva upotrebimo za izgradnju nove školice za decu ometenu u razvoju.

Za unapređenje zdravlja stanovništva planirano je 27 miliona dinara koji će biti usmereni preko Doma zdravlja.

Na poziciji razvoja kulture ukupno je planirano 115.349.000 dinara za sve tri ustanove kulture u našoj opštini (Kulturni centar, Muzej Rudničko-takovskog kraja i za Biblioteku).

Za podršku lokalnim sportskim organizacijama planirano je 28.100.000 dinara, za funcionisanja SRC planirano je 21.500.00 dinara.

Planirana sredstva za razvoj turizma u 2020. godini iznosiće 14.490.00 dinara“, rekao je Kovačević.

moravicki.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *